Objednat se můžete telefonicky do Vsetína k PhDr. Švecové +420 605 158 766,
do Bystřice pod Hostýnem k PhDr. Lence Bukovské +420 604 822 174.
 
 
 

Dopravní psychologie
Klinická psychologie

 
Téměř každý člověk se někdy dostane do situace, kdy potřebuje pomoc odborníka. V psychologické ordinaci ve Vsetíně je pro vás PhDr. Alexandra Švecová a v ordinaci v Bystřici pod Hostýnem PhDr. Lenka Bukovská. Obě mají všechny odpovídající atestace pro práci ve zdravotnictví - specializaci pro oblast diagnostiky dětí i dospělých, atestaci pro výkon psychoterapeuta a PhDr. Alexandra Švecová i specializaci v oblasti dětské psychologie. Zaměřuje se také na dopravní psychologii. Ordinace má dlouholetou tradici již přes 30 let.

  • Vyšetření pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči podle § 18a zákona č. 109/2002 Sb. Číslo akreditace Ministerstva školství PhDr. Švecové 27 326/2005-25-20. Vyšetření pedagogických pracovníků provádí jen PhDr. Švecová ve Vsetíně.

  • Vyšetření řidičů: Dopravně psychologické vyšetření dle Zákona o silničním provozu č. 133/2011 Sb., § 87a, odst. 4 je akreditováno Ministerstvem dopravy. PhDr. Alexandra Švecová (rozhodnutí Ministerstva ČR č.72/2012-160-OST/2) a PhDr. Lenka Bukovská (rozhodnutí Ministerstva ČR č.73/2012-160-OST/1). Psychologové jsou členy Asociace dopravních psychologů ČR.Vyšetření řidičů provádí PhDr. Švecová ve Vsetíně a PhDr. Bukovská v Bystřici pod Hostýnem.
 
 
 
vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel
 
 
 
 
 
způsobilost k řízení auta
 
 
 
dopravní psycholog
 
 
 
dopravní psychologie Vsetín
 
 
 
 
 
Provádíme vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel u řidičů profesionálů pro osobní i nákladní dopravu řidičů i autobusů. Vyšetřujeme řidiče vnitrostátní i zahraniční dopravy, řidiče automobilů vysokých tonáží, nebezpečných nákladů, řidiče vozidel s právem přednosti v jízdě, vyšetření učitelů autoškol i taxislužby.

Dále provádíme vyšetření řidičů amatérů, kteří žádají o navrácení řidičského průkazu po vybodování, autonehodách, řízení pod vlivem alkoholu či návykových látek atp.

Dopravněpsychologické vyšetření je ze zákona nutným podkladem pro závěreční rozhodnutí lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Cena vyšetření je 1500 Kč. Je k němu potřeba přinést výpis z evidenční karty řidiče. U řidičů, kteří žádají o navrácení řidičského průkazu je nutno navíc doložit vyjádření obvodního lékaře o schopnosti k řízení motorového vozidla.

V obou ordinacích nabízíme jak diagnostiku, tak terapii dětí i dospělých. Jedná se o terapie individuální, párové, manželské, rodinné, skupinové - jednou týdně provozujeme psychoterapeutické skupiny klientů se závislostmi, které mají letitou tradici. Slouží k upevňování přesvědčení o abstinenci po léčbě v PL, k motivaci klientů, kteří se chtějí pro takovou léčbu rozhodnout. Vítáme v nich jak klienty samotné, tak jejich rodinné příslušníky, kteří jsou většinou pro svého blízkého největší motivací k léčbě.

Zabýváme se problematikou veškerých závislostí - nadměrného pití alkoholu, kouření, laborování s drogami i hraní na automatech a sázení. Zde poskytujeme rady jak uživatelům samotným, tak rodičům a partnerům takových klientů.

Provádíme vývojovou diagnostiku dětí se zaměřením na míru opoždění u všech diagnostických kategorií, například u DMO - dětská mozková obrna, progresivní svalová dystrofie, syndromu ADHD (porucha koncentrace pozornosti a hyperaktivita), poruch autistického spektra (Aspergerův syndrom). Poskytujeme rady ohledně školní zralosti, zvládání školních problémů, volby povolání atd.

Další okruhy např. pomočování denní i noční, pokakávání (po vyloučení organické příčiny lékařem), koktavost, poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie).

Ordinace se specializují na léčbu úzkostí, fobií, depresí, sebepoškozování a mezilidských vztahů pomocí kognitivně behaviorální terapie i dalších psychoterapeutických technik.

Jsme zaměřeni na zvládání krizových situací, zejména sebevražedných myšlenek, prožívání traumatu po silně stresujících událostech, např. po znásilnění, přepadení, stalkingu - nebezpečném pronásledování a vyhrožování.

Řešíme problematiku domácího násilí, podpory při truchlení po ztrátě blízkého člověka.

Úzce spolupracujeme s ostatními odbornými pracovišti, zejména s obvodními lékaři, ambulantními neurology a psychiatry, psychiatrickými léčebnami, fakultními nemocnicemi atp.
 
 
 

Nabízíme

 
  • Klinická psychologie dětí i dospělých
  • Dopravní psychologie

Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Klinická vyšetření a psychoterapie je poskytována zdarma.
 
 
 

Kontaktní informace

 
 

Ordinace Vsetín

 
Ordinace ve Vsetíně:
Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín, 2. patro, číslo dveří 309

 
Obě ordinace jsou bezbariérové.
 
 
 

Ordinace v Bystrici p. H.

 
Ordinace v Bystřici pod Hostýnem:
Nádražní 455, 768 61 Bystřice pod Hostýnem


 
 
 
 

Kontaktní osoby

 
 
PhDr. Alexandra Švecová - vyšetření řidičů
Tel.: 605 158 766
E-mail: svecova.alexandra@centrum.cz
 
 
 
PhDr. Lenka Bukovská - vyšetření řidičů
Tel.: 604 822 174
E-mail: lenka.files@seznam.cz
 
 
 
 
Pro vyšetřování pedagogů: PhDr. Alexandra Švecová - tel.: +420 605 158 766
Pro vyšetřování řidičů: PhDr. Alexandra Švecová - tel.: +420 605 158 766 a PhDr. Lenka Bukovská +420 604 822 174 (členky Asociace dopravních psychologů ČR)
 
 
 

Sídla ordinací

 
 
Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín, 2. patro, číslo dveří 309
 
 
 
 
Nádražní 455, 768 61 Bystřice pod Hostýnem