Vyberte stránku

Objednat se můžete telefonicky do Vsetína k PhDr. Švecové +420 605 158 766,
do Bystřice pod Hostýnem k PhDr. Lence Bukovské +420 604 822 174.

DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE
KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

psychologie-vsetin

Téměř každý člověk se někdy dostane do situace, kdy potřebuje pomoc odborníka. V psychologické ordinaci ve Vsetíně je pro vás PhDr. Alexandra Švecová a v ordinaci v Bystřici pod Hostýnem PhDr. Lenka Bukovská. Obě mají všechny odpovídající atestace pro práci ve zdravotnictví – specializaci pro oblast diagnostiky dětí i dospělých, atestaci pro výkon psychoterapeuta a PhDr. Alexandra Švecová i specializaci v oblasti dětské psychologie. Zaměřuje se také na dopravní psychologii. Ordinace má dlouholetou tradici již přes 30 let.

  • Vyšetření pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči podle § 18a zákona č. 109/2002 Sb. Číslo akreditace Ministerstva školství PhDr. Švecové 27 326/2005-25-20. Vyšetření pedagogických pracovníků provádí jen PhDr. Švecová ve Vsetíně.

 

  • Vyšetření řidičů: Dopravně psychologické vyšetření dle Zákona o silničním provozu č. 133/2011 Sb., § 87a, odst. 4 je akreditováno Ministerstvem dopravy. PhDr. Alexandra Švecová (rozhodnutí Ministerstva ČR č.72/2012-160-OST/2) a PhDr. Lenka Bukovská (rozhodnutí Ministerstva ČR č.73/2012-160-OST/1). Psychologové jsou členy Asociace dopravních psychologů ČR.Vyšetření řidičů provádí PhDr. Švecová ve Vsetíně a PhDr. Bukovská v Bystřici pod Hostýnem.
psychologie-vsetin
psychologie-vsetin
psychologie-vsetin
psychologie-vsetin

Provádíme vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel u řidičů profesionálů pro osobní i nákladní dopravu řidičů i autobusů. Vyšetřujeme řidiče vnitrostátní i zahraniční dopravy, řidiče automobilů vysokých tonáží, nebezpečných nákladů, řidiče vozidel s právem přednosti v jízdě, vyšetření učitelů autoškol i taxislužby.

Dále provádíme vyšetření řidičů amatérů, kteří žádají o navrácení řidičského průkazu po vybodování, autonehodách, řízení pod vlivem alkoholu či návykových látek atp.

Dopravněpsychologické vyšetření je ze zákona nutným podkladem pro závěreční rozhodnutí lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Cena vyšetření je 1700 Kč. Je k němu potřeba přinést výpis z evidenční karty řidiče. U řidičů, kteří žádají o navrácení řidičského průkazu je nutno navíc doložit vyjádření obvodního lékaře o schopnosti k řízení motorového vozidla.

V obou ordinacích nabízíme jak diagnostiku, tak terapii dětí i dospělých. Jedná se o terapie individuální, párové, manželské, rodinné, skupinové – jednou týdně provozujeme psychoterapeutické skupiny klientů se závislostmi, které mají letitou tradici. Slouží k upevňování přesvědčení o abstinenci po léčbě v PL, k motivaci klientů, kteří se chtějí pro takovou léčbu rozhodnout. Vítáme v nich jak klienty samotné, tak jejich rodinné příslušníky, kteří jsou většinou pro svého blízkého největší motivací k léčbě.

Zabýváme se problematikou veškerých závislostí – nadměrného pití alkoholu, kouření, laborování s drogami i hraní na automatech a sázení. Zde poskytujeme rady jak uživatelům samotným, tak rodičům a partnerům takových klientů.

Provádíme vývojovou diagnostiku dětí se zaměřením na míru opoždění u všech diagnostických kategorií, například u DMO – dětská mozková obrna, progresivní svalová dystrofie, syndromu ADHD (porucha koncentrace pozornosti a hyperaktivita), poruch autistického spektra (Aspergerův syndrom). Poskytujeme rady ohledně školní zralosti, zvládání školních problémů, volby povolání atd.

Další okruhy např. pomočování denní i noční, pokakávání (po vyloučení organické příčiny lékařem), koktavost, poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie).

Ordinace se specializují na léčbu úzkostí, fobií, depresí, sebepoškozování a mezilidských vztahů pomocí kognitivně behaviorální terapie i dalších psychoterapeutických technik.

Jsme zaměřeni na zvládání krizových situací, zejména sebevražedných myšlenek, prožívání traumatu po silně stresujících událostech, např. po znásilnění, přepadení, stalkingu – nebezpečném pronásledování a vyhrožování.

Řešíme problematiku domácího násilí, podpory při truchlení po ztrátě blízkého člověka.

Úzce spolupracujeme s ostatními odbornými pracovišti, zejména s obvodními lékaři, ambulantními neurology a psychiatry, psychiatrickými léčebnami, fakultními nemocnicemi atp.

Nabízíme

  • Klinická psychologie dětí i dospělých

  • Dopravní psychologie

Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Klinická vyšetření a psychoterapie je poskytována zdarma.

Kontaktní informace

Kontaktní osoby

PhDr. Alexandra Švecová

vyšetření řidičů
Ordinace Vsetín, Na Příkopě 814

PhDr. Lenka Bukovská

vyšetření řidičů
Ordinace Bystřice pod Hostýnem, 6.května 591 (zdravotní středisko), 3.patro

Pro vyšetřování pedagogů: PhDr. Alexandra Švecová – tel.: +420 605 158 766

Pro vyšetřování řidičů: PhDr. Alexandra Švecová – tel.: +420 605 158 766 a PhDr. Lenka Bukovská +420 604 822 174 (členky Asociace dopravních psychologů ČR)

Sídla ordinací

Obě ordinace jsou bezbariérové.

Ordinace ve Vsetíně:

Na Příkopě 814
755 01 Vsetín
2. patro, číslo dveří 309

Ordinace v Bystřici pod Hostýnem:

6.května 591, 3.patro (zdravotní středisko) 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Nádražní 455
768 61 Bystřice pod Hostýnem